Bergslagsleden

?? One of many mornings during my three month walk from Smygehuk to Ytterhogdal in Sweden. I walked with snowshoes for a couple of weeks. Fun but hard. ↟ ?? En av många mornar under min tre månaders vandring från Smygehuk till Ytterhogdal i Sverige. Jag vandrade med snöskor under två veckor. Kul men jobbigt.