First family adventure

Diaper planning

By August 8, 2018 No Comments
Gothenburg

🇬🇧 Planning for our next family adventure in the Swedish mountains.
17 days… approximately 8 diapers/day… 136 diapers and ~4kg and then we have volume to consider as well.

🇸🇪 Planerar inför vårt nästa familjeäventyr i fjällen. 17 dagar…~8 blöjor/dag =~136 blöjor och nära 4kg. Sedan har vi volymen att tänka på också.