Ovesholm

?? There are two gifts we should give our children; one is roots, and the other is wings. Today I looked at flowers with my kid, my wife, my sister and my parents (roots). ↟ ?? Det finns två gåvor vi borde ge våra barn; den ena är rötter och den andra är vingar. Idag strövade jag i skogen med mitt barn, min fru, min syster och mina föräldrar (rötter).