Laponia

Sarek National Park

By March 28, 2018 No Comments
Sarek National Park

🇬🇧 Lower part of Rapadalen, Sweden. Can you name the right mountain in the background? ↟ 🇸🇪 Nedre delen av Rapadalen, Sverige. Kan du namnge det högra bergen i bakgrunden?