Sweden

?? Evening hangout during a canoe trip last year ↟ ?? Kvällshäng under en av förra årets kanotturer.