Inspirational Outdoors

There are no musts when it comes to outdoor activities. However, there is much that is good to know. Here I share with you attitudes, philosophy and sound advice that can help you shape an outdoor life that suits you.

  • ISBN: 9789180075633
  • Utgivningsdatum: 28.10.2021
  • Sidor: 124
  • Färgsidor: 54
  • Storlek: 297 x 210 x 8 mm
  • Vikt: 499 gram
  • Mjukband
Köp här

Det sägs att vi ska lämna så lite spår som möjligt under vår tid på Moder Jord. Med den här boken gör jag ett medvetet val att göra det motsatta; att lämna ett. Mina tankar i skrift.

Vi behöver alla vid något tillfälle i livet stanna upp och skriva ner våra tankar på papper för att få ordning på dem. Med hjälp av andra guidade jag mig själv genom en dimma av tankar. Jag grundade mig själv, jag började ta mig själv på allvar igen och jag fann åter lugnet.

I ekonomiska termer mätt är ett träd idag mer värt dött än levande. Med min bok hoppas och önskar jag att vi kan njuta av att vara utomhus lite mer och att mina samlade texter på något sätt kan så ett frö och hjälpa oss att återknyta kontakten med naturen och se det verkliga värdet i vår omgivande miljö.