Skip to main content

Stanna i camp?

Någonsin funderat på om det är läge att stanna i lägret eller sänka huvudet och pusha vidare? Det är svårt att säga att såhär är det, var gränsen går är olika för alla och beror på en mängd olika faktorer. Här har jag samlat en del punkter utan rangordning som kanske kan hjälpa dig.

Vädret
 • Kunskap/information om kommande väderförhållanden? Osäkerhet/ingen kunskap om prognosen?
 • Vindstyrka, vindriktning, temperatur, sikt. Kommer vädret försämras/stabiliseras?
 • Låter och rycker det mycket i tältduken? Otryggt läge?
 • Temperatur/kyla. Utrustningsnivå för rådande/kommande väder?
 • Dålig eller obefintlig sikt. Kunskap om terrängen/navigation? Trygg eller svår terräng?
 • Skida/vandra i motvind eller medvind? Eventuellt ändra riktning för bättre vindförhållanden? 
Terrängen
 • Hur fungerar nuvarande tältplats, vindutsatt? Oskyddad? Kan man förbättra/förankra lägerplatsen
 • Hur ser den tänkta rutten ut? Mer vindutsatt/oskyddad eller bättre vindskydd, vägar, bailouts, skog att skydda sig i längs vägen dit?
 • Kunskap om terrängen? Varit där innan? Enkel terräng eller brokig okänd terräng?
Gruppen
 • Styrka och energi. Hur ligger du/ni till?
 • Erfarenhet och kunskap i gruppen
  Positiv förstärkning – Se efter varandra, påminna varandra, hjälpa till, kolla varandra.
 • Mental status – Dagsform, känsla, mindset, stressad, olust?
 • Gruppdynamik – Hur samkörda är ni? Ensam? Om en eller flera i gruppen inte känner sig redo kanske det är bättre att vänta in rätt känsla eller vänta på en väderlucka.
 • Kan storleken på gruppen avgöra om man ska iväg eller ej?
 • Friluftskompis tänket/känslan?
 • Vad är ert mål med turen? Vad har ni skrivit i färd och säkerhetsplanen?
Konsekvens
 • Vad är det värsta som kan hända? Säkerheten först
 • Lämna tältet, ta en kortare tur runt campen, känn in vädret innan ni bestämmer er.
 • Första dagen ute? Sista dagen? Efter i tidsplanen eller före? Bottomline… har vi rytmen?
 • Gå mot en stuga? Skydd i skogen eller bakom ett berg? Falsk trygghet eller bra?
 • Packa allt i tältet förutom sovsäck och liggunderlag för snabb avfärd när det är en lucka i vädret? Även bra att kolla tidsaspekten om flera tält i gruppen. Är ni färdiga samtidigt? 30 min efter i tidsplanen gör kanske att vänner får stå och vänta ute i ovädret. Hjälp varandra!
Beslut: Ligga kvar eller gå vidare för att söka en bättre plats

 Ligga kvar – Sammantagna riskbedömningen ger att det är bättre att ligga kvar!

 • Förbättra lägerplatsen, bygga skyddsvall, tillräckligt snödjup, vindskydd/stadga upp tältet
 • Förbereda om något tält blåser sönder – Vad gör vi och hur kan det undvikas, förbered packning
 • Fysisk och mental välmående, varma och torra kläder, laga varm god mat och bry er extra om varandra – Skapa trygghet!

Gå vidareSammantagna riskbedömningen ger att det är bättre att gå vidare för att hitta en bättre lägerplats!

 • Planera rutt/navigering,
 • Alla har extra varma kläder, mat och dryck
 • Bestäm ny lägerplats och ev alternativ
 • Gör en risk bedömning för den nya rutten
 • Under färd håll ihop och kolla varandra
Close Menu